Prostějov
Znak Prostějov

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Prostějov

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak ProstějovStrategický plán rozvoje města Prostějova 2010-2020
3.2 Dobudování vnějšího městského okruhu viz dokument »
3.3 Rozvoj cyklistické dopravy - propojování cyklostezek viz dokument »

Koncepce

Znak ProstějovSmart Prostějov - manuál chytrého města (2018)
1.3 příprava a formulace zásad pro tvorbu plánu udržitelné mobility viz dokument »
7.1 systém inteligentních zastávek viz dokument »
7.2 využití moderní analýzy pro optimalizaci tras MHD a návaznosti dalších způsobů dopravy zejména IDSOK viz dokument »
7.3 komplexní řešení parkování v centru města. viz dokument »
8.1 utlumování motorové dopravy – osvěta viz dokument »
8.2 plán udržitelné mobility magistrátu a jeho propagace viz dokument »
8.3 podpora a vznik systémů sdílení kol a automobilů viz dokument »
8.4 fond parkování viz dokument »
8.5 vylepšování zázemí uzlů hromadné dopravy – umístění veřejných automatických toalet viz dokument »
9.1 dotační možnosti viz dokument »
9.2 podpora elektromobility - výstavba dobíjecích stanic viz dokument »
9.3 pořizování automobilů s alt. pohonem pro potřeby MMPv a MP viz dokument »
9.4 podpora elektrokol viz dokument »
TISK
i