Prostějov
Znak Prostějov

Web provozuje NSZM ČR

Prostějov

Plán prevence kriminality ve městě Prostějově 2014-2015

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
Statutární město Prostějov
Datum schválení
24.1.2014
Doba platnosti
2014 - 2015
TISK
i