Prostějov
Znak Prostějov

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Prostějov

Místní program pro zlepšení kvality ovzduší Prostějov (2006)

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
Statutární město Prostějov
Datum schválení
neuvedeno
Doba platnosti
2006 - průběžně
TISK
i