Prostějov
Znak Prostějov

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Prostějov

Komunitní plán zdraví a kvality života Prostějov (2019-2020)

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
Statutární město Prostějov
Datum schválení
9.10.2019
Doba platnosti
2019 - 2020
TISK
i