hlavní město PRAHA
Znak hlavní město PRAHA

Web provozuje NSZM ČR
úvodní stránkahlavní město PRAHAStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

hlavní město PRAHA

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak hlavní město PRAHAStrategický plán hl. m. Prahy [akt. 2016]
1.2 Komunitní život viz dokument »
1.3 Život ve městě viz dokument »
2.3 Kulturní značka viz dokument »

Strategický dokument

Znak hlavní město PRAHAKoncepce kulturní politiky hl. m. Prahy 2017-2021
Špičková kvalita umění a kulturní nabídky viz dokument »
Znak hlavní město PRAHAStrategie rozvoje veřejných prostranství hl. m. Prahy (2014)
C Úloha ideová viz dokument »
Smyslová, poznávací a estetická kvalita viz dokument »
Veřejná prostranství by měla být nejenom přístupná, ale také atraktivní pro všechny skupiny obyvatel. viz dokument »
Jednotlivá veřejná prostranství by mělasloužit své primární utilitární funkci pomocí jednoduchých prostředků, minimálně náročných na investice a údržbu. Současně by však tyto prostředky měly být navrhovány tak, aby vždy poskytovaly i obytnou kvalitu prostoru, a to v rovině smyslové, prožitkové a poznávací. viz dokument »
Znak hlavní město PRAHAKoncepce účinnější péče o památkový fond v hl. m. Praze (2000)
a/ zásady zaměřené na ochranu území viz dokument »
b/ zásady vázané na jednotlivé typy stavebních zásahů a oblasti zájmu památkové péče viz dokument »
a/ Památková rezervace lidové architektury v Praze 6-Ruzyně viz dokument »
b/ Památková rezervace lidové architektury v Praze 13-Stodůlky viz dokument »
a/ Předmět ochrany hodnot v památkových zónách viz dokument »
2 Zásady uchovávání hodnot viz dokument »
1 Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace viz dokument »
TISK
i