hlavní město PRAHA
Znak hlavní město PRAHA

Web provozuje NSZM ČR

hlavní město PRAHA

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území hl. m. Prahy 2022–2024

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
hlavní město PRAHA
Garant za instituci
Odbor sociálních věcí Magistrátu hl. m. Prahy
Datum schválení
16.12.2021
Doba platnosti
2022 - 2024
Popis dokumentu
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2022–2024 představuje rámcový dokument krajské úrovně, který určuje strategii v oblasti podpory sociálních služeb pro obyvatele hl. m. Prahy. Existenci dokumentu podmiňuje Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. show
Implementace
Způsob implementace dokumentu a realizace navržených opatření popisuje Strategická část, Ekonomická část a část popisující Způsob zajištění krajské sítě sociálních služeb. Za realizaci navržených opatření odpovídají jmenovaní garanti.
Výchozí legislativa
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy číslo 32/31 ze dne 16.12.2021
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano 3 roky neuvedeno
TISK
i