hlavní město PRAHA
Znak hlavní město PRAHA

Web provozuje NSZM ČR

hlavní město PRAHA

Strategie rozvoje pražské metropolitní železnice (2018)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
hlavní město PRAHA
Garant za instituci
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
Datum schválení
4.9.2018
Doba platnosti
2018 - průběžně
Popis dokumentu
Strategie rozvoje pražské metropolitní železnice je koncepčním dokumentem shrnujícím představu města o rozvoji železnice v Praze. Dokument stanovuje základní cíle a požadavky Prahy na rozvoj železniční dopravy a infrastruktury, které vycházejí ze Strategického plánu hl. m. Prahy. show
Implementace
Vzhledem k tomu, že majoritním investorem železniční infrastruktury na území hl. m. Prahy je stát prostřednictvím Správy železniční dopravní cesty, s. o. show
Výchozí legislativa
Strategický plán hl. m. Prahy; Plán udržitelné mobility Prahy a okolí; Dopravní politika hl. m. Prahy 2017; Standard zastávek PID; Manuál tvorby veřejných prostranství hlavního města Prahy
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Rady hlavního města Prahy číslo 2384 ze dne 4.9.2018
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Relevance ke kohezní politice 2021+
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Částečně Ne Ne nerelevantní neuvedeno
TISK
i