hlavní město PRAHA
Znak hlavní město PRAHA

Web provozuje NSZM ČR

hlavní město PRAHA

Strategie řízení a rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy do roku 2020

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
hlavní město PRAHA
Garant za instituci
Kancelář ředitele magistrátu
Datum schválení
2.9.2015
Doba platnosti
2015 - 2020
Popis dokumentu
Strategie řízení a rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy do roku 2020 (dále jen „Strategie Magistrátu“) je strategickým dokumentem a materiálem, který deklaruje dlouhodobý plán řízení a rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen „MHMP“) jako úřadu krajského i obecního. show
Implementace
Harmonogram monitorování naplňování Strategie Magistrátu je vždy součástí ročního akčního plánu. Odpovědnosti týkající se realizace, tedy naplňování, Strategie řízení a  rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy budou vždy určeny v  akčním plánu. show
Výchozí legislativa
Na globální úrovni ve svých prioritách dokument vychází z Doporučení Výboru ministrů CM/Rec (2007) 7, dokumentem vydaným Radou Evropy, ze dne 20. června 2007 o obecně prospěšném výkonu veřejné správy, tzv. „Good Administration“ a ze strategie „Smart Administration“, schválený Usnesením vlády České republiky č. 757 ze dne 11. července 2007.
Dokumenty upravující způsob výkonu i  vlastní výkon veřejné správy v České republice, na něž tato Strategie reaguje, patří „Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020“ schválený Usnesením vlády České republiky č. 680 ze dne 27. srpna 2014, přičemž stejným svým Usnesením vláda ČR schválila rovněž zřízení Rady vlády pro veřejnou správu.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
dáno na vědomí na 29. jednání Rady HMP ze dne 2.9.2015
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ano Ano ročně neuvedeno
TISK
i