hlavní město PRAHA
Znak hlavní město PRAHA

Web provozuje NSZM ČR

hlavní město PRAHA

Strategie Hlavního města Prahy pro oblast závislostního chování 2022-2027

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
hlavní město PRAHA
Garant za instituci
Magistrát hl. m. Prahy, Odbor sociálních věcí
Datum schválení
8.9.2022
Doba platnosti
2022 - 2027
Popis dokumentu
Strategie stanovuje obecný politický rámec a priority hl. m. Prahy v oblasti ochrany a naplňování potřeb jednotlivců i společnosti před negativními dopady látkových i nelátkových závislostí. Smyslem politiky hl. show
Implementace
Implementace by měla probíhat prostřednictvím dvouletých Akčních plánů.
Výchozí legislativa
§ 29 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Schváleno usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 39/176 ze dne 8. 9. 2022
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Částečně Ne Ne nerelevantní neuvedeno
TISK
i