hlavní město PRAHA
Znak hlavní město PRAHA

Web provozuje NSZM ČR

hlavní město PRAHA

Strategie aktivní mobility v Praze (2022)

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
hlavní město PRAHA
Garant za instituci
Magistrát hl. m. Prahy, Odbor dopravy + Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
Datum schválení
1.8.2022
Doba platnosti
2022 - 2030
Popis dokumentu
Strategie aktivní mobility v Praze je střednědobým strategickým dokumentem s horizontem plnění 2030. Rozvíjí dokument Plán udržitelné mobility Prahy a okolí P+ v oblasti pěší a cyklistické dopravy, přičemž přímo navazuje na Koncepci rozvoje cyklistické dopravy a rekreační cyklistiky v hl. m. show
Implementace
Předpokládá se akční plán pro období 2023-2030.
Výchozí legislativa
Dokument Plán udržitelné mobility Prahy a okolí, opatření č. 110 Strategie rozvoje bezmotorové dopravy
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Schváleno Radou hl. m. Prahy usnesením číslo 1859 ze dne 1. 8. 2022
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ne Ne neuvedeno neuvedeno
TISK
i