hlavní město PRAHA
Znak hlavní město PRAHA

Web provozuje NSZM ČR

hlavní město PRAHA

Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu (2017)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Název dokumentu anglicky
Capital City of Prague Climate Change Adaptation Strategy (2017)
Odpovědná instituce
hlavní město PRAHA
Garant za instituci
Odbor ochrany prostředí MHMP
Datum schválení
18.7.2017
Doba platnosti
2017 - 2030
Popis dokumentu
Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu se zaměřuje na snižování negativních dopadů klimatické změny pomocí opatření blízkých přírodě s využitím přirozených vlastností vegetace. show
Implementace
Na schválenou Strategii adaptace na změnu klimatu navazuje Implementační plán, ve kterém jsou jednotlivá opatření a jejich implementace podrobněji rozpracována, včetně rozdělení kompetencí a stanovení zodpovědnosti za jednotlivé aktivity a jejich časové rámce.
Výchozí legislativa
Rozhodnutí Rady hl. m. Prahy č. 3213 ze dne 12. prosince 2015 o souhlasu se členstvím v mezinárodní iniciativě Mayors Adapt, čímž Praha přijala závazek vypracovat Strategii adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu s termínem do ledna 2018
Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách České republiky
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1723 ze dne 18.7.2017
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Relevance ke kohezní politice 2021+
3 - nejsilnější
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ne Ne Ne 2 roky neuvedeno
TISK
i