hlavní město PRAHA
Znak hlavní město PRAHA

Web provozuje NSZM ČR

hlavní město PRAHA

Strategický plán hl. m. Prahy [akt. 2016]

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Název dokumentu anglicky
Prague Strategic Plan, 2016 Update
Odpovědná instituce
hlavní město PRAHA
Garant za instituci
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
Datum schválení
24.11.2016
Poslední aktualizace
2016
Doba platnosti
2016 - 2030
Popis dokumentu
Cílem Strategického plánu hlavního města Prahy (aktualizace 2016) je poskytnout veřejnému i soukromému sektoru základní představu o socioekonomickém směřování města. Strategický plán se skládá ze tří základních celků, kterými jsou analytická, návrhová a implementační část Strategického plánu. show
Implementace
Návrh postupu implementace dokumentu byl nastaven usnesením Rady hl. m. Prahy číslo 1866 ze dne 15. 8. 2017. Na základě tohoto usnesení bude implementace Strategického plánu rozdělena do 4 období, která se kryjí s cyklem voleb do místních zastupitelstev. show
Výchozí legislativa
Usnesení Rady HMP č. 903 ze dne 31.5.2013
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Schváleno usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 21/7 dne 24.11.2016
PDF
Hodnocení SEA
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Částečně Ne Ne v roce 2019 a poté ve čtyřletém intervalu neuvedeno
TISK
i