hlavní město PRAHA
Znak hlavní město PRAHA

Web provozuje NSZM ČR

hlavní město PRAHA

Regionální inovační strategie hl. m. Prahy (aktualizace 2018)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
hlavní město PRAHA
Garant za instituci
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
Datum schválení
18.9.2018
Doba platnosti
2018 - 2020
Popis dokumentu
Regionální inovační strategie hlavního města Prahy (RIS HMP) je specificky zaměřeným koncepčním dokumentem, který rozpracovává vybrané cíle Strategického plánu hlavního města Prahy1 . Jejím cílem je rozvinout potenciál města v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, a najít pražské show
Implementace
Pro úspěšnou realizaci je klíčové formulovat k jednotlivým cílům konkrétní projekty s určením věcného gestora a finančního zdroje. Za tímto účelem bude pokračovat tvorba akčních plánů na dvouletá období. Akční plán je souborem projektů a projektových záměrů show
Výchozí legislativa
Aktualizace 2018 vznikla z podnětu Úřadu vlády ČR, který dostal usnesením vlády ČR za úkol
aktualizovat Národní výzkumnou a inteligentní strategii pro inteligentní specializaci ČR (Národní RIS3)
2
a v souvislosti s tím požádal kraje o aktualizaci jejich krajských příloh v průběhu roku 2018.
K 1. dubnu 2018 byla zodpovědnost za Národní RIS3 převedena na Ministerstvo průmyslu a obchodu
ČR.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
usnesení Rady HMP č. 2460
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Částečně Ne Částečně 2020 neuvedeno
TISK
i