hlavní město PRAHA
Znak hlavní město PRAHA

Web provozuje NSZM ČR

hlavní město PRAHA

1. Realizační program Strategického plánu hl. města Prahy pro rok 2018

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
hlavní město PRAHA
Garant za instituci
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy - Sekce strategií a politik
Datum schválení
19.12.2017
Doba platnosti
2018 - 2019
Popis dokumentu
Realizační program [R1] pro rok 2018 je prvním implementačním dokumentem nového Strategického plánu hl. m. Prahy, aktualizace 2016. [R1] je primárně nastavovací, připravující půdu pro další realizační programy s cílem zahájit řízené a datově podložené zlepšování koordinace městských institucí. show
Implementace
Řídícím výborem implementace Realizačního programu [R1] je Rada hlavního města Prahy v čele s primátorkou, která je gestorem implementace Realizačního programu. show
R1 SP HMP 2018 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
Strategický plán hlavního města Prahy
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano 1x za rok neuvedeno
TISK
i