hlavní město PRAHA
Znak hlavní město PRAHA

Web provozuje NSZM ČR

hlavní město PRAHA

Plán udržitelné mobility hl. m. Prahy a okolí - Akční plán 2019-2023

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
hlavní město PRAHA
Garant za instituci
Pracovní skupina Plánu udržitelné mobility HMP / Odbor dopravy HMP
Datum schválení
18.11.2019
Doba platnosti
2019 - 2023
Popis dokumentu
Akční plán je prováděcím dokumentem Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí, schváleného Zastupitelstvem hl. m. Prahy dne 24. 5. 2019. show
Implementace
Akční plán se zabývá pouze opatřeními, které do roku 2023 budou mít zahájenou alespoň fázi přípravy. Takových opatření je však 244 z celkových 249, Akční plán tedy pokrývá prakticky kompletní spektrum opatření Plánu mobility.
AP PUMPA 2019-2023 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
Akční plán vychází z následujících strategických dokumentů:
• Plán udržitelné mobility Prahy a okolí
• Strategický plán hlavního města Prahy
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 2462 ze dne 18. 11. 2019
PDF
Hodnocení SEA
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
3 - nejsilnější
Relevance ke kohezní politice 2021+
3 - nejsilnější
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano 1 rok neuvedeno
TISK
i