hlavní město PRAHA
Znak hlavní město PRAHA

Web provozuje NSZM ČR

hlavní město PRAHA

Plán odpadového hospodářství hl. m. Prahy 2017

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
hlavní město PRAHA
Garant za instituci
Odbor ochrany životního prostředí MHMP, Oddělení odpadů
Datum schválení
28.2.2017
Doba platnosti
2017 - 2026
Popis dokumentu
Plán odpadového hospodářství hl. m. Prahy (POH) je závazným podkladem pro činnost města v oblasti odpadového hospodářství a podkladem pro zpracování územně plánovací dokumentace obce pro období 2017 - 2026. POH obce se skládá z části analytické, závazné a směrné. show
Implementace
Plán implementace je součástí směrné části Plánu odpadového hospodářství. HMP každoročně vyhodnocuje pomocí soustavy indikátorů plnění cílů plánu odpadového hospodářství obce. Na základě výsledků hodnocení změn těchto podmínek navrhuje další opatření pro podporu plnění POH obce. show
Výchozí legislativa
Paragraf 44 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech; Krajský Plán odpadového hospodářství hlavního města Prahy na období 2016-2025; Plán odpadovéhon hospodářství České republiky
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
usnesení Rady HMP č. 418 ze dne 28. 2. 2017
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
2 – silná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Relevance ke kohezní politice 2021+
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano 1 rok neuvedeno
TISK
i