hlavní město PRAHA
Znak hlavní město PRAHA

Web provozuje NSZM ČR

hlavní město PRAHA

Krajský plán odpadového hospodářství hl. m. Prahy 2016-2025

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
hlavní město PRAHA
Garant za instituci
Odbor ochrany prostředí MHMP
Datum schválení
29.3.2016
Doba platnosti
2016 - 2025
Popis dokumentu
Plán představuje dlouhodobou strategii určující základní směr v nakládání s hlavními skupinami odpadů v zájmu splnění strategických cílů: *předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce odpadů show
Implementace
Závazná část POH hl. m. Prahy je závazným podkladem pro zpracování plánů odpadového hospodářství obcí, pro rozhodovací a koncepční činnosti příslušných správních úřadů, kraje a obcí v oblasti odpadového hospodářství a podkladem pro zpracovávání územně plánovací dokumentace kraje. show
Výchozí legislativa
Krajský Plán odpadového hospodářství hlavního města Prahy (POH HMP) vychází ze závazné části Plánu odpadového hospodářství České republiky, a musí obsahovat náležitosti dané zákonem o odpadech.
1080 / 2014
Nařízení vlády č. 352/2014 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015–2024
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Krajský Plán odpadového hospodářství hl. m. Prahy pro období 2016 - 2025 byl schválen usnesením Rady hl. m. Prahy č. 690 ze dne 29. března 2016
PDF
Hodnocení SEA
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ne ročně neuvedeno
TISK
i