hlavní město PRAHA
Znak hlavní město PRAHA

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

hlavní město PRAHA

Krajský akční plán vzdělávání v hl. m. Praze II (2020) [akt. 2020]

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
hlavní město PRAHA
Garant za instituci
Odbor školství, mládeže a sportu Magistrátu hlavního města Prahy
Datum schválení
16.4.2020
Poslední aktualizace
2020
Doba platnosti
2020 - 2023
Popis dokumentu
Krajský akční plán vzdělávání v hl. m. Praze II (KAP II) je strategickým dokumentem, jehož cílem je plánování strategických kroků vedoucích ke zvýšení kvality vzdělávací soustavy i jednotlivých škol na území města v souladu s potřebami trhu práce a v návaznosti na trendy digitalizace a automatizace. show
Implementace
Krajský akční plán vzdělávání (KAP II) definuje pomocí priorit, dílčích cílů, činností a kritérií jejich splnění způsob, jak zkvalitnit činnost vzdělávací soustavy na území hl. m. Prahy, a to napříč sedmi tematickými intervencemi KAP II a novou vlastní definovanou oblastí inovací. show
Výchozí legislativa
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání; Metodický pokyn pro tvorbu KAP II MŠMT ČR
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne 16.04.2020
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Relevance ke kohezní politice 2021+
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Částečně Ano Částečně 3 roky neuvedeno
TISK
i