hlavní město PRAHA
Znak hlavní město PRAHA

Web provozuje NSZM ČR

hlavní město PRAHA

Krajská koncepce environmentálního vzdělání, výchovy a osvěty hl. m. Prahy 2016-2025

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
hlavní město PRAHA
Garant za instituci
Odbor ochrany prostředí MHMP
Datum schválení
26.1.2016
Doba platnosti
2016 - 2025
Popis dokumentu
Krajská koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty hl. m. show
Implementace
Mechanismy implementace/realizace krajské koncepce EVVO jsou z velké části založeny na práci s informacemi a komunikaci s aktéry v území, přičemž základními faktory jsou: - aktivní podpora vedení města, - důkladná a úplná příprava a naplánování implementačních mechanismů, show
Výchozí legislativa
Povinnost kraje zpracovat, koordinovat a aktualizovat KK EVVO vycházející ze Státního programu je zakotvena v ustanovení § 13 odst. 5 písm. a) zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Schváleno usnesením Rady hl.m. Prahy č. 125 ze dne 26.1. 2016
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Ano Ne Ano průběžně neuvedeno
TISK
i