hlavní město PRAHA
Znak hlavní město PRAHA

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

hlavní město PRAHA

Koncepce prevence kriminality hl. m. Prahy 2009-2012

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
hlavní město PRAHA
Garant za instituci
Odbor krizového řízení MHMP
Datum schválení
30.10.2008
Doba platnosti
2009 - 2012
Popis dokumentu
Koncepce prevence kriminality hl. m. Prahy na léta 2009 až 2012 je jedním z dokumentů hlavního města Prahy, který aktualizuje Koncepci prevence kriminality na území hl. m. Prahy se současným stavem kriminality, s doporučeními vzniklými na základě místních i zahraničních zkušeností. show
Implementace
Koncepce prevence kriminality hl. m. Prahy na léta 2009 až 2012 bude podkladem pro zpracování akčního plánu, ve kterém budou rozpracovány a konkretizovány jednotlivé body a úkoly na kratší období v rámci jednotlivých oblastí prevence kriminality. show
Výchozí legislativa
Vláda usnesením č. 1150 ze dne 15. října 2007 schválila Strategii prevence kriminality na léta 2008 až 2011, ze které vyplynul systém prevence kriminality pro toto období založený na třech úrovních:• národní;• krajské;• městské.
Úkolem úrovně hlavního města Prahy je přenesení preventivních politik státu na úroveň hlavního města Prahy. Na této úrovni je prioritním úkolem iniciovat a podporovat rozvoj preventivních aktivit v oblasti sociální i situační prevence jak na úrovni hlavního města Prahy, tak i na úrovni městských částí Praha 1 - 22.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Schváleno usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č.20/17 dne 30.10.2008
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ne Částečně ročně neuvedeno
TISK
i