hlavní město PRAHA
Znak hlavní město PRAHA

Web provozuje NSZM ČR

hlavní město PRAHA

Koncepce prevence kriminality hl. m. Prahy 2017-2021

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
hlavní město PRAHA
Garant za instituci
oddělení prevence/ Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence
Datum schválení
13.12.2016
Doba platnosti
2017 - 2021
Popis dokumentu
Koncepce slouží především k: - vymezení institucionálního a organizačního rámce prevence kriminality a stanovení odpovědnosti a kompetencí v rámci systému prevence kriminality hl. m. Prahy, show
Implementace
Hl. m. Praha se na základě doporučení koncepce zaměří zejména na následující: - koordinaci aktivit v oblasti prevence kriminality (zajištění činnosti krajského koordinátora prevence kriminality) show
Výchozí legislativa
Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 - 2020, Koncepce prevence kriminality Policie ČR na léta 2014 - 2016, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2016 – 2018, Koncepce návrhů řešení problematiky bezdomovectví v Praze v letech 2013 – 2020, Koncepce primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na období 2014 až 2020, Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Rady HMP č. 3143 ze dne 13.12.2016
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Ano Ano Částečně jednou ročně neuvedeno
TISK
i