hlavní město PRAHA
Znak hlavní město PRAHA

Web provozuje NSZM ČR

hlavní město PRAHA

Koncepce návrhů řešení problematiky bezdomovectví v hl. m. Praze 2013-2020

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
hlavní město PRAHA
Garant za instituci
Magistrát hlavního města Prahy
Datum schválení
18.12.2012
Doba platnosti
2013 - 2020
Popis dokumentu
Cílem koncepce návrhů řešení bezdomovectví v HMP je minimalizace negativních dopadů bezdomovectví jak na bezdomovce, tak na ostatní občany a na celkovou kvalitu života ve městě. Koncepce vychází z aplikace třídění bezdomovců ETHOS – Evropská typologie bezdomovectví.
Implementace
V realizační fázi koncepce jde o propojení dvou časových rovin spojených s návrhem krátkodobých a dlouhodobých koncepčních aktivit. show
Výchozí legislativa
V době vzniku dokumentu ČR neměla ve své legislativě žádný zákon zaměřený na řešení problematiky bezdomovectví. Pouze vznikal celostátní koncepční materiál zaměřený na práci s bezdomovci na Ministerstvu práce a sociálních věcí. „Koncepci prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020“ schválila vláda ČR svým usnesením ze dne 28. srpna 2013 č. 666.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Schváleno usnesením č. 2245 Rady hl. města Prahy dne 18.12.2012
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ne Ano Ano neuvedeno neuvedeno
TISK
i