hlavní město PRAHA
Znak hlavní město PRAHA

Web provozuje NSZM ČR

hlavní město PRAHA

Koncepce kulturní politiky hl. m. Prahy 2010-2015

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
hlavní město PRAHA
Garant za instituci
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu MHMP
Datum schválení
3.6.2010
Doba platnosti
2010 - 2015
Popis dokumentu
Koncepce kulturní politiky HMP je otevřeným dokumentem a předpokládá pravidelnou aktualizaci. Formuluje základní principy, obecné cíle, nástroje, střednědobé záměry a priority kulturní politiky města. show
Implementace
Naplňování Koncepce kulturní politiky hl. m. Prahy, jejíž realizaci zajišťuje MHMP, je spojeno především s plněním klíčových úkolů: - návrh nového systému financování pražské kultury - aktualizace kulturní politiky hl. m. Prahy. show
Výchozí legislativa
Vypracováno na návrh Poradního sboru primátora hl. m. Prahy pro oblast kulturní a grantové politiky
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Schváleno usnesením Zastupitelstva HMP č. 38/54 ze dne 3. 6. 2010
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ne Ne Ano neuvedeno neuvedeno
TISK
i