hlavní město PRAHA
Znak hlavní město PRAHA

Web provozuje NSZM ČR

hlavní město PRAHA

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců (2014)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
hlavní město PRAHA
Garant za instituci
Magistrát hlavního města Prahy
Datum schválení
19.6.2014
Doba platnosti
2014 - 2017
Popis dokumentu
Pražská koncepce definuje 5 základních priorit integrace a příslušná doporučení, jak jejich naplnění co nejefektivněji dosáhnout. Konkrétní kroky pro realizaci priorit jsou postupně definovány v akčních plánech pražské koncepce. show
Implementace
Implementace dokumentu bude každoročně naplňována Akčním plánem, který je nezbytným nástrojem k realizaci pražské koncepce a který stanoví její priority vzhledem k realizovanému období následujícího kalendářního roku. show
Výchozí legislativa
Dokument vychází z národní koncepce: Koncepce integrace cizinců – Společné soužití, která byla aktualizována v roce 2011 usnesením vlády ze dne 9. února 2011 č. 99.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva hl. města Prahy číslo 40/17 ze dne 19.6.2014
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano ročně neuvedeno
TISK
i