hlavní město PRAHA
Znak hlavní město PRAHA

Web provozuje NSZM ČR

hlavní město PRAHA

Koncepce bytové politiky hl. m. Prahy pro rok 2004 a navazující období

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
hlavní město PRAHA
Garant za instituci
Odbor bytového fondu MHMP
Datum schválení
24.6.2004
Doba platnosti
2004 - průběžně
Popis dokumentu
Základním cílem koncepce bytové politiky hlavního města Prahy je vytvoření zcela nového systému, který na jedné straně rozšíří možnost občanů postarat se o své bydlení vlastními silami a na druhé straně podstatně zvýší možnost lépe a efektivněji než dosud zajišťovat bydlení pro občany, kteří pomoc show
Implementace
Implementace dokumentu není specifikována
Výchozí legislativa
Koncepce bytové politiky hl. m. Prahy se v souladu se Strategickým plánem města rámcově zabývá celou problematikou bydlení na území hl. m. Prahy. Vychází z Novelizace občanského zákoníku, která byla v části týkající se bydlení provedena v roce 1991, 1992 a v roce 1994 (zákon č. 267/1994 Sb.).
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Schváleno Zastupitelstvem hlavního města Prahy číslo 19/12 dne 24.6.2004
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ne Ne Ne nerelevantní neuvedeno
TISK
i