hlavní město PRAHA
Znak hlavní město PRAHA

Web provozuje NSZM ČR

hlavní město PRAHA

Aktualizovaná Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců (2018)

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
hlavní město PRAHA
Garant za instituci
Magistrát hlavního města Prahy
Datum schválení
25.1.2018
Doba platnosti
2018 - 2021
Popis dokumentu
Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců je výsledkem společné práce desítek zástupců Magistrátu hl. m. Prahy, městských částí, státních i neziskových organizací a migrantů. show
Implementace
Pražská koncepce je vypracována s platností pro období 2018–2021. Radě hl. m. Prahy bude do konce února 2018 předložen Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na roky 2018-2019. Akční plán na další dvouleté období bude předložen Radě hl. m. Prahy do 31. 12. 2019. show
Na KIC HMP 2018-2021 navazuje implementační dokument
Výchozí legislativa
národní koncepce: Koncepce integrace cizinců – Společné soužití
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva HMP č. 33/45 ze dne 25.1.2018
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Částečně Ne Ne každé dva roky neuvedeno
TISK
i