hlavní město PRAHA
Znak hlavní město PRAHA

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

hlavní město PRAHA

Akční plán školské primární prevence rizikového chování v hl. m. Praze na rok 2017 s výhledem pro rok 2018

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
hlavní město PRAHA
Garant za instituci
Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence
Datum schválení
15.8.2017
Doba platnosti
2017 - 2018
Popis dokumentu
Hlavním cílem a účelem školské PPRCH v HMP je předcházení výskytu rizikového chování ve školách a školských zařízeních, zamezování jeho dalšímu rozvoji, případně alespoň oddálení výskytu rizikového chování do co nejpozdějšího věku žáků. show
Implementace
Projekty PPRCH jsou systematicky podporovány z rozpočtu HMP prostřednictvím I. programu grantového řízení „Zdravé město Praha“. Organizace poskytující služby v oblasti PPRCH jsou podporovány z II. programu grantového řízení „Zdravé město Praha“. show
Výchozí legislativa
Koncepce primární prevence rizikového chování v hlavním městě Praze na období 2014 až 2020, Národní strategie primární prevence rizikového chování na období 2013-2018
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Rady HMP ze dne 15. 8. 2017
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ne Částečně neuvedeno neuvedeno
TISK
i