Praha-Libuš
Znak Praha-Libuš

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Praha-Libuš

Koncepce rozvoje vzdělávací soustavy a volnočasových aktivit v městské části Praha-Libuš (2008-2012)

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MČ Praha-Libuš
Datum schválení
neuvedeno
Doba platnosti
2008 - 2012
TISK
i