Praha-Libuš
Znak Praha-Libuš

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Praha-Libuš

Demografická studie MČ Praha-Libuš (2015)

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
MČ Praha-Libuš
Datum schválení
neuvedeno
Doba platnosti
2015 - průběžně
TISK
i