Praha-Libuš
Znak Praha-Libuš

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Praha-Libuš

Akční plán k Energetickému plánu městské části Praha-Libuš (2010)

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MČ Praha-Libuš
Datum schválení
4.3.2010
Doba platnosti
2010 - 2010
TISK
i