Praha-Dolní Počernice
Znak Praha-Dolní Počernice

Web provozuje NSZM ČR

Praha-Dolní Počernice

Akční plán Strategického plánu Praha - Dolní Počernice (2020)

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
MČ Praha-Dolní Počernice
Datum schválení
neuvedeno
Doba platnosti
2020 - 2022
APSP Praha - Dolní Počernice 2020 je implementačním plánem k dokumentu
TISK
i