Praha 21
Znak Praha 21

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Praha 21

Strategický plán rozvoje MČ Praha 21 2012-2022

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
MČ Praha 21
Datum schválení
18.6.2012
Doba platnosti
2012 - 2022
Na SPRMČ Praha 21 2012-2022 navazuje implementační dokument
TISK
i