Praha 21
Znak Praha 21

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Praha 21

Koncepce rozvoje školství MČ Praha 21 2022-2028

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
MČ Praha 21
Datum schválení
neuvedeno
Doba platnosti
2022 - 2028
TISK
i