Praha 21
Znak Praha 21

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Praha 21

Komunitní plán zdraví a kvality života Praha 21 (2017-2018)

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
MČ Praha 21
Garant za instituci
Úřad MČ Praha 21
Datum schválení
19.4.2017
Doba platnosti
2017 - 2018
TISK
i