Praha 12
Znak Praha 12

Web provozuje NSZM ČR
úvodní stránkaPraha 12Rozvojové záměryStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

Praha 12

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak Praha 12Strategický plán rozvoje MČ Praha 12 2020-2026
1.1 Výkon veřejné správy viz dokument »
1.2 Efektivní hospodaření MČ viz dokument »
1.3 Marketing MČ - komunikace a spolupráce s obyvateli a s dalšími subjekty viz dokument »
2.1 Územní rozvoj - podmínky pro výstavbu, příprava strategicky významných rozvojových lokalit viz dokument »
2.3 Technická infrastruktura viz dokument »
Znak Praha 12Akční plán Strategického plánu rozvoje MČ Praha 12 2020-2026 (2020)
1.1 Výkon veřejné správy viz dokument »
1.2 Efektivní hospodaření MČ viz dokument »
1.3 Marketing MČ - komunikace a spolupráce s obyvateli a s dalšími subjekty viz dokument »
2.1 Územní rozvoj - podmínky pro výstavbu, příprava strategicky významných rozvojových lokalit viz dokument »
2.3 Technická infrastruktura viz dokument »

Koncepce

Znak Praha 12Plán rozvoje sportu a volného času v MČ Praha 12 (2018)
1.2 Udržet a rozvíjet základní systém financování oblasti sportu a volného času formou dotačních programů viz dokument »
1.4 Rozšiřovat nefinanční podporu v oblasti sportu a volného času viz dokument »
TISK
i