Praha 12
Znak Praha 12

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Praha 12

Koncepce rozvoje základních a mateřských škol v městské části Praha 12 (2009)

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MČ Praha 12, MČ Praha-Libuš
Datum schválení
neuvedeno
Doba platnosti
2009 - průběžně
TISK
i