Praha 12
Znak Praha 12

Web provozuje NSZM ČR

Praha 12

Koncepce rozvoje krajiny městské části Praha 12 a péče o ni (2005)

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MČ Praha 12
Datum schválení
neuvedeno
Doba platnosti
2005 - průběžně
TISK
i