Praha 12
Znak Praha 12

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Praha 12

Koncepce řešení problematiky bezdomovectví v MČ Praha 12 (2015)

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MČ Praha 12
Datum schválení
22.6.2015
Doba platnosti
2015 - průběžně
KRPB MČ Praha 12 2015 je implementačním plánem k dokumentu
TISK
i