Praha 12
Znak Praha 12

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Praha 12

Koncepce nakládání s bytovým fondem MČ Praha 12 (2013)

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
MČ Praha 12
Datum schválení
19.3.2013
Doba platnosti
2013 - průběžně
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení RMČ č. R-106-038-13
TISK
i