Praha 12
Znak Praha 12

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Praha 12

Analýza zdravotního stavu obyvatel MČ Praha 12 (2021)

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
MČ Praha 12
Datum schválení
neuvedeno
Doba platnosti
2021 - průběžně
Dokumentace ke stažení
Porovnejte s dalšími zdravotními plány
TISK
i