Praha 10
Znak Praha 10

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Praha 10

Analýza zdravotního stavu obyvatel MČ Praha 10 (2020)

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
MČ Praha 10
Datum schválení
neuvedeno
Doba platnosti
2020 - průběžně
Dokumentace ke stažení
Porovnejte s dalšími zdravotními plány
TISK
i