Praha 10
Znak Praha 10

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Praha 10

Akční plán Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 (2023)

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MČ Praha 10
Garant za instituci
ÚMČ Praha 10
Datum schválení
30.1.2023
Doba platnosti
2023 - 2023
AP Praha 10 2023 je implementačním plánem k dokumentu
TISK
i