Praha 10
Znak Praha 10

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Praha 10

Akční plán Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 (2022)

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MČ Praha 10
Garant za instituci
ÚMČ Praha 10
Datum schválení
21.12.2021
Doba platnosti
2022 - 2022
AP Praha 10 2022 je implementačním plánem k dokumentu
TISK
i