Praha 10
Znak Praha 10

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Praha 10

Akční plán Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 (2021)

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MČ Praha 10
Datum schválení
neuvedeno
Doba platnosti
2021 - průběžně
AP Praha 10 2021 je implementačním plánem k dokumentu
TISK
i