Prachatice
Znak Prachatice

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
úvodní stránkaPrachaticeRozvojové záměryStrategické dokumentyStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

Prachatice

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak PrachaticeStrategický plán rozvoje města Prachatice 2023-2033
4.2 Zajištění podmínek pro rozvoj kultury ve veřejném prostoru viz dokument »
Znak PrachaticeStrategický plán rozvoje města Prachatice 2015-2022
2.1 Profilovat město Prachatice jako spádové centrum cestovního ruchu, aktivních volnočasových aktivit, relaxace a kongresové turistiky viz dokument »
2.2 Zajistit průběžnou obnovu a údržbu kulturního dědictví při zachování jeho specifických hodnot viz dokument »
2.3 Zlepšit předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu se zaměřením na jeho různé druhy se současným využitím potenciálu kulturního dědictví viz dokument »
2.4 Zlepšit kvalitu vybavenosti v oblasti sportu a dalších volnočasových aktivit viz dokument »

Koncepce

Znak PrachaticeProgram regenerace městské památkové rezervace Prachatice 2022-2025
1.1 Obnovu a zkvalitňování bytového fondu v MPR viz dokument »
1.2 Obnovu ostatních objektů v MPR viz dokument »
1.3 Součinnost s vlastníky soukromých objektů viz dokument »
1.4 Zachování dosažených hodnot spoluutvářejících kvalitu prostředí MPR viz dokument »
1.5 Pokračování v opravách hradeb viz dokument »
1.7 Oživování městské památkové rezervace viz dokument »
1.8 Zachování vícezdrojového financování péče o památky viz dokument »
Znak PrachaticeProgram regenerace městské památkové rezervace Prachatice 2019-2021
1.2 Obnova ostatních objektů v městské památkové rezervaci viz dokument »
1.3 Součinnost s vlastníky soukromých objektů viz dokument »
1.4 Zachování dosažených hodnot spoluutvářejících kvalitu prostředí městské památkové rezervaci viz dokument »
1.5 Pokračování v opravách hradeb viz dokument »
1.7 Oživování městské památkové rezervace viz dokument »
1.8 Zachování vícezdrojového financování péče o památky viz dokument »
TISK
i