Prachatice
Znak Prachatice

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
úvodní stránkaPrachaticeRozvojové záměryStrategické dokumentyStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

Prachatice

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak PrachaticeStrategický plán rozvoje města Prachatice 2015-2022
1.2 Zlepšit stávající stav a budovat novou dopravní a technickou infrastrukturu viz dokument »
1.3 Zvýšit ochranu města proti povodním a přívalovým dešťům, mj. zajištěním vsakování srážkové vody do půdního profilu nebo svedením do vodoteče viz dokument »
3.3 Uvážlivě plánovat na úseku územního rozvoje viz dokument »
4.1 Zlepšit předpoklady pro plnohodnotně kvalitní život všech věkových skupin obyvatelstva viz dokument »
7.1 Zvýšit efektivitu fungování veřejné správy poskytující dostatek informací o své činnosti a zapojující občany do procesu správy věcí veřejných viz dokument »

Koncepce

Znak PrachaticeProgram regenerace městské památkové rezervace Prachatice 2019-2021
1.6 Pokračování v úpravách veřejných prostranství viz dokument »
TISK
i