Prachatice
Znak Prachatice

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Prachatice

Názvy hierarchických úrovní
1. "Prioritní osa"
1.1 "Cíl"

Strategický plán rozvoje města Prachatice 2023-2033

GesceSpolugesceSpolupráce
1. Doprava
1.1 Zklidňování dopravy
1.2 Preference ekologických forem mobility
2. Životní prostředí
2.1 Důsledná ochrana půdy a krajiny
2.2 Zodpovědné nakládaní s odpady
2.3 Moderní hospodaření s energiemi
3. Územní rozvoj a bydlení
3.1 Využití prostorového potenciálu města
3.2 Atraktivní veřejný prostor
4. Kultura a sport
4.1 Podpora pohybu a zdraví obyvatel
4.2 Zajištění podmínek pro rozvoj kultury ve veřejném prostoru
5. Místní ekonomika a cestovní ruch
5.1 Posílení místní ekonomiky
5.2 Udržitelný cestovní ruch
6. Školství, vzdělávání a sociální péče
6.1 Moderní výuka dle požadavků 21. stol.
6.2 Perspektiva a uplatnění pro obyvatele
6.3 Zajištění péče pro potřebné
TISK
i