Prachatice
Znak Prachatice

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Prachatice

Názvy hierarchických úrovní
1. "Oblast"
1.1 "Cíl"

Program regenerace městské památkové rezervace Prachatice 2022-2025

GesceSpolugesceSpolupráce
1. Cíle programu
1.1 Obnovu a zkvalitňování bytového fondu v MPR
1.2 Obnovu ostatních objektů v MPR
1.3 Součinnost s vlastníky soukromých objektů
1.4 Zachování dosažených hodnot spoluutvářejících kvalitu prostředí MPR
1.5 Pokračování v opravách hradeb
1.6 Pokračování v úpravách veřejných prostranství
1.7 Oživování městské památkové rezervace
1.8 Zachování vícezdrojového financování péče o památky
TISK
i