Ostrava
Znak Ostrava

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Ostrava

Strategický plán města Ostravy pro sport - Analýza 2017-2025

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
Statutární město Ostrava
Datum schválení
15.3.2017
Doba platnosti
2017 - 2025
TISK
i