Ostrava
Znak Ostrava

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Ostrava

Integrovaný plán mobility Ostrava - Analýza (2014)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
Statutární město Ostrava
Datum schválení
neuvedeno
Doba platnosti
2015 - průběžně
TISK
i